O francúzštine (súťaž o knihu 1)

Každý štvrtok od 4.1.2018 až do Journée mondiale du livre (Svetového dňa knihy) 23.4.2018 súťažime vždy o jednu z troch vybraných kníh. Rozhodli sme sa nájsť domov novým aj použitým knižkám plným zaujímavých a užitočných informácií. Hľadajú si nových majiteľov, ktorým ešte môžu poslúžiť!  

Tento týždeň hľadáme správnu odpoveď na otázku „Približne koľko ľudí denne používa francúzštinu?“. Odpoveď nám napíšte do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku a môžete vyhrať jednu z týchto troch kníh podľa vlastného výberu:

Kľúč do sveta – francúzština

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník

Gramatika súčasnej francúzštiny s praktickými príkladmi


Francúzština je indoeurópsky jazyk patriaci do rodiny románskych jazykov. Prvopočiatky vývoja francúzštiny siahajú do 1. storočia pred Kristom a súvisia s postupným prenikaním Julia Caesara do Galie. Dnes je francúzština piatym najpoužívanejším jazykom na svete (2014) a denne ju používa približne 212 miliónov ľudí, z čoho pre 76 miliónov je to ich rodný jazyk.

Je jedným z úradných jazykov OSN, Európskej únie a viacerých medzinárodných organizácií. Popri angličtine je jedným z dôležitých jazykov medzinárodnej diplomacie.

Označenie frankofónia alebo frankofónny svet predstavuje všetkých ľudí a inštitúcie, ktoré používajú francúzštinu – či už ako hovorový jazyk, administratívny jazyk, vyučovací jazyk alebo zvolený jazyk. Medzinárodná organizácia Frankofónie (l’Organisation internationale de la Francophonie) zoskupuje frankofónne krajiny a regióny po celom svete, ktoré majú pozitívny vzťah k francúzskemu jazyku a kultúru. Nemusí v nich nevyhnutne byť francúzština väčšinovým alebo úradným jazykom.

Ak ste v texte našli správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, nezabudnite ju napísať do komentára pod tento príspevok na Facebooku. Súťaž vyhodnotíme v stredu o 12:00 a meno výhercu bude zverejnené v komentári pod tým istým príspevkom.