Francúzsky vzdelávací systém (súťaž o knihu 4)

Každý štvrtok od 4.1.2018 až do Journée mondiale du livre (Svetového dňa knihy) 23.4.2018 súťažime vždy o jednu z troch vybraných kníh. Rozhodli sme sa nájsť domov novým aj použitým knižkám plným zaujímavých a užitočných informácií. Hľadajú si nových majiteľov, ktorým ešte môžu poslúžiť!  

Tento týždeň hľadáme správnu odpoveď na otázku Ako sa nazýva prvý ročník na francúzskom lycée?. Odpoveď nám napíšte do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku a môžete vyhrať jednu z týchto troch kníh podľa vlastného výberu:

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník

Francúzština pre najmenších (Alena Tionová – Anne-Marie Ducreux-Páleníčková)

Alice au Pays des Merveilles (Lewis Carroll)


Orientovať sa vo francúzskom vzdelávacom systéme je pomerne komplikované. Pripravili sme pre vás preto stručný prehľad, ktorý vám, veríme, aspoň trochu objasní, ako to na francúzskych školách prebieha.

Francúzsky školský systém je centralizovaný, organizovaný a členený do množstva rôznych sekcií a podsekcií. Je rozdelený na tri hlavné etapy vzdelávania: základné (primaire), stredoškolské (secondaire) a vysokoškolské (supérieur).

Materská škola (école maternelle) nie je vo Francúzsku povinná a zabezpečuje starostlivosť pre deti od dvoch alebo troch rokov do šiestich rokov. Po materskej škole nasledujú tri “stupne” povinného vzdelávania: école primaire, collège a lycée.

Deti vo Francúzsku navštevujú základnú školu (école primaire) vo veku od 6 do 11 rokov a postupne prejdú 5 triedami:

Cours préparatoire (CP) alebo 11ème (6-7 rokov)

Cours élémentaire (CE1) alebo 10ème (7-8 rokov)

Cours élémentaire (CE2) alebo 9ème (8-9 rokov)

Cours moyen 1 (CM1) alebo 8ème (9-10 rokov)

Cours moyen 2 (CM2) alebo 7ème (10-11 rokov)

V stredu sa na základných školách často vôbec (alebo minimálne v popoludnajších hodinách) nevyučuje.

Vo veku od 11 do 15 rokov navštevujú deti vo Francúzsku collège (nižšiu strednú školu). Existujú v nej štyri triedy:

6ème (11-12 rokov)

5ème (12-13 rokov)

4ème (13-14 rokov)

3ème (14-15 rokov)

Počas collège sa stáva známkovanie dôležitou súčasťou vzdelávania a žiaci absolvujú veľa rôznych písomiek a preskúšaní. V poslednom ročníku musia všetci študenti absolvovať skúšku Brevet des Collèges. Sú preskúšaní z francúzštiny, matematiky, dejepisu/zemepisu. Do celkového hodnotenia sa zahŕňa aj priebežné hodnotenie počas posledného ročníka. Pre úspešne absolvovanie tejto skúšky by mali študenti získať minimálne známku 10/20.

Posledné tri roky stredoškolského vzdelávania strávia žiaci na lycée général, lycée technique alebo lycée professionnel. Všetci študenti majú rovnaký základný učebný plán pozostávajúci z približne ôsmich predmetov, k tomu sú im ponúknuté tri voliteľné predmety. Študenti na lycée prejdú troma triedami:

Seconde (15-16 rokov)

Première (16-17 rokov)

Terminale (17-18 rokov)

Študenti v poslednom ročníku lycée général skladajú skúšku menom baccalauréat alebo skrátene le bac, ktorá im  umožní dostať sa na univerzitu. Musia získať zo všetkých predmetov minimálne známku 10/20. Na lycée professionnel alebo skrátene lycée pro získavajú študenti kvalifikáciu na manuálnu alebo administratívnu prácu, prípadne môžu pokračovať v ďalšom odbornom štúdiu.

Vysokoškolské vzdelanie je vo Francúzsku rozdelené do troch úrovní: Licence – 3 roky (bakalársky titul), Master – 2 roky (magisterský titul) a Doctorat – 2 až 3 roky (doktorát).

Ak ste v texte našli správnu odpoveď na našu súťažnú otázku, nezabudnite ju napísať do komentára pod tento príspevok na Facebooku. Súťaž vyhodnotíme v stredu 31.1. o 12:00 a meno výhercu bude zverejnené v komentári pod tým istým príspevkom.