Prečo Bonjour francúzština

Prečo sa učiť francúzštinu práve s nami? Ponúkame Vám zopár dôvodov:

MALÉ SKUPINY ŠTUDENTOV
Kurzy vyučujeme v malých skupinách s maximálne 6 študentmi (online kurzy 5), vďaka čomu sa na našich hodinách dostane k slovu každý. Spolupráca a interakcia je veľmi prínosná v procese učenia a preto je pre nás dôležité, aby hodiny prebiehali v uvoľnenej a poyitívnej atmosfére.

 

BEŽNÁ FRANCÚZŠTINA
Jeden príklad z bežného francúzskeho života je podľa nás viac ako tri poučky. Naučíme vás ako využiť gramatiku v praxi, ako si objednať kávu či nebáť sa opýtať na cestu. Porozprávame vám o zaujímavostiach z francúzskeho života, ktoré vám pri návšteve tejto krajiny určite poslúžia.  

 

UČEBNÉ MATERIÁLY 
Pre našich študentov na nižších úrovniach sme pripravili vlastné učebné materiály, ktoré zodpovedajú potrebám kurzu a obsahujú všetko, čo je potrebné pre úspešné napredovanie. Od výslovnosti, cez gramatiku, texty až po posluchové cvičenia či tabuľky so slovíčkami. Našu učebnicu sme zostavili z tých najlepších zdrojov a z našej vlastnej skúsenosti s vyučovaním. Na vyšších úrovniach používame prevažne učebnice z vydavateľstva Didier. Elektronické verzie učebníc poskytneme zdarma. V prípade záujmu je možné zakúpiť aj klasickú učebnicu.