Francúzsky jazyk & Francúzska gramatika - Francúzština online

francuzstina slider

Vety - Druh viet (1)

okt 20, 2014 Napísal(a)

Ak chceme položiť vo francúzštine otázku, máme k dispozícii viacero možností. Otázku vytvoríme:

  1.  Použitím Est-ce que na začiatku vety.

            Est-ce que je peux vous aider? ↑

            Est-ce que tu as faim? ↑

    2.      Zmenou intonácie vo vete.

          Tu es slovaque? ↑

          Elle est professeur? ↑

   3.      Použitím inverzie podmetového zámena a slovesa.

          Prenez-vous un ticket? ↑

          Avez-vous soif? ↑

  4.      Použitím opytovacích zámen comment, où, combien.

         Comment tu t´appelles?

         Où habites-tu?

         Combien as-tu de soeurs? ↑

 

 Ø   Vo francúzštine má položená otázka stúpavú melódiu na  konci vety.

Užívateľská časť

Môžete navštíviť ...

Newsletter

Newsletter
Prihlásenie sa na odoberanie noviniek.
Meno a priezvisko
Invalid Input
Email (*)
Povinné pole.

Nesprávny vstup
Odoslať

Facebook fanúšikovia

Mohlo by vás zaujímať

Top of Page