Zvratné zámeno - Pronom réfléchi

Má tvary se + sloveso alebo samostatné zámeno soi Napr. Personne ne peut vivre pour soi Zvratné zámeno se sa používa pri zvratných slovesách. Na rozdiel od slovenčiny, kde zvratné zámeno je nemenné = sa, vo francúzštine zámeno stojí pred slovesom a „ohýba“ sa podľa rodu a čísla osobného zámena.

Privlastňovacie zámená - Pronoms possesssifs

Nesamostatné tvary (adjectifs possessifs)

Osobné zámená - Pronoms personnels

· Samostatné tvary používame samostatne: Qui a écrit cette lettre? Moi. ale aj po predložkách: avec moi, pour toi, sans lui, devant elle, chez nous, après vous, ....