O francúzštine

Francúzština je indoeurópsky jazyk patriaci do rodiny románskych jazykov. Prvopočiatky vývoja francúzštiny siahajú do 1. storočia pred Kristom a súvisia s postupným prenikaním Julia Caesara do Galie. Dnes je francúzština piatym najpoužívanejším jazykom na svete (2014) a denne ju používa približne 212 miliónov ľudí, z čoho pre 76 miliónov je to ich rodný jazyk.

Je jedným z úradných jazykov OSN, Európskej únie a viacerých medzinárodných organizácií. Popri angličtine je jedným z dôležitých jazykov medzinárodnej diplomacie.

Označenie frankofónia alebo frankofónny svet predstavuje všetkých ľudí a inštitúcie, ktoré používajú francúzštinu – či už ako hovorový jazyk, administratívny jazyk, vyučovací jazyk alebo zvolený jazyk. Medzinárodná organizácia Frankofónie (l’Organisation internationale de la Francophonie) zoskupuje frankofónne krajiny a regióny po celom svete, ktoré majú pozitívny vzťah k francúzskemu jazyku a kultúru. Nemusí v nich nevyhnutne byť francúzština väčšinovým alebo úradným jazykom.