Príslovky - Adverbes

Rozlišujeme príslovky: 

 

Prvotné, pôvodné:

- Miesta: ici(tu), ailleurs(inde), partout(všade), nulle part(nikde) a iné.

- Času: après(potom), depuis(od tej doby), bientôt(čoskoro), puis(potom),soudain(náhle), toujours(vždy), ensuite(potom), déjà(už) a iné.

- Spôsobu: bien(dobre), mal(zle), ainsi(takto), ensemble(spoločne), vite(rýchlo)

- Opytovacie: combien(koľko), comment(ako), pourquoi(prečo), (kde)

 

 

Tvoríme odvodením od ženského rodu prídavných mien pridaním koncovky  -ment:

Napr.   lente –lentement (pomaly), heureuse – heureusement (šťastne, našťastie)

 

 

a/   Ak sa mužský rod končí samohláskou –e, jednoducho pridáme –ment:

Napr.   grave – gravement (vážne)

 

 

b/  Ak sa mužský rod končí  na –i,  -ai, -é, -u , pridáme iba + ment:

Napr. gaîment (veselo), joliment  (pekne), poliment (slušne), vraiment(skutočne), absolument (absolútne)

 

 

c/ Ak sa prídavné meno končí na –ent/-ant , tak sa príslovka tvorí pomocou koncovky  -emment/-amment:

Napr.   récent – récemment (nedávno), suffisant – suffisamment (dostatočne), patient –patiemment (trpezlivo)

 

 

 

Stupňovanie prísloviek:

 

2. stupeň – komparatív

plus(viac) ...........que

 

moins(menej)........... que

 

autant (rovnako)...........que

 

 

3. stupeň – superlatív

le plus(najviac)

 

le moins de(najmenej)

 

 

Napr.     vite – plus vite – le plus vite

 

Nepravidelné stupňovanie:

beaucoup(mnoho)

plus(viac)

le plus (najviac)

peu(málo)

moins(menej)

le moins (najmenej)

bien(dobre)

mieux(lepšie)

le mieux (najlepšie)

mal(zle)

pire/pis(horšie)

le pire/ le pis(najhoršie)

 

 

 

Zvláštnosti:

 

- príslovka  - tout(úplne):

Npr.   Le salon est tout propre, mais la cuisine est toute sale. (Obývačka je úplne čistá, ale kuchyňa je celá špinavá.)

 

Vo vete sa príslovka nachádza:

a/   za slovesom:  Napr.     Elle travaille beaucuop.(Veľa pracuje.)

b/  medzi pomocným slovesom a príčastím:  Napr.   Il est déjà arrivé.(Už prišiel.)