Spojky - Conjonctions

Spojky spájajú:

- Slová: les livres et les dictionnaires (knihy a slovníky)

- Vety: Il fait chaud dedans, mais dehors il fait froid. (Vnútri je teplo, ale vonku je zima.)

 

Rozlišujeme spojky:

- Priraďovacie : mais(ale), ou(alebo), et(a), donc(teda), or(nuž), ni(ani), car(pretože, lebo)

- Podraďovacie spojky: parce que(pretože), afin que(aby, so subj.), quand(keď), bien que(hoci, so subj.), si(ak, keby), comme(keďže), que(že)

 

Ex.

Comme il pleut, nous ne pourrons pas sortir. (Keďže prší, nemôžeme ísť von.)

Si vous venez, je serai heureux. (Ak prídete, budem šťastný.)

!!!. Vo francúzštine pred spojkou QUE sa nepíše čiarka!!!