Neurčitý člen - ľ article indéfini – UN, UNE, DES

        - používame ho pri označovaní vecí neznámych, novovymenovaných, bližšie neurčených, keď o nich hovoríme prvýkrát. Do slovenčiny ho preložíme ako JEDEN alebo NEJAKÝ

- používame ho aj po výraze IL Y A  (un...., une...., des.....)