Radové číslovky - Adjectifs neméraux ordinaux

Radové číslovky

Adjectifs neméraux ordinaux

prvý

prem/ier/-ière

druhý

deuxième, seco/nde/-onde

tretí

troisième

štvrtý

quatrième

piaty

cinquième

šiesty

sixième

siedmy

septième

ôsmy

huitième

deviaty

neuvième

desiaty

dixième

dvadsiaty

vingtième

tridsiaty

trentième

stý

centième