Oznamovací spôsob - Pritomné časy

Prítomné časy

 

a/ Le présent- prítomný čas vyjadruje dej , ktorý práve prebieha:

Ex. Je vais à l`école. (Idem do školy.)

 

- všeobecnú pravdu: La terre tourne. (Zem sa točí.)

- obvyklý dej: A midi, je mange a la cantine. ( Obedujem v školskej jedálni.)

- blízky budúci dej: J`arrive dans 5 minutes. ( Prídem o 5 minút.)

- v podmienkovom súvetí po spojke si (ak): S`il fait beau, je sortirai. (Ak bude pekne, pôjdem von.)

 

b/ Prítomný priebehový čas – tvorí sa pomocou: être en train de + infinitív