Súslednosť časov - Concordance des temps

- uplatňuje sa v súvetiach, na vyjadrenie predčasnosti, súčasnosti a následnosti deja vo vzťahu k deju hlavnej vety.

 

A/ Ak je hlavná veta v minulom čase, vo vedľajšej vete

- miesto prítomného času použijeme imparfait:

- miesto minulého času passé composé použijeme plus-que- parfait

- miesto budúceho času použijeme conditionnel présent

 

Exemple:

Bruno m´a dit qu`il apprenait le français. (Bruno mi povedal, že sa učí po francúzsky.).

- „ - qu`il avait appris le français. (Bruno mi povedal, že sa učil/naučil po francúzsky.).

- „ - qu`il apprendrait le français. (Bruno mi povedal, že sa bude učiť po francúzsky.).

 

B/ Ak je hlavná vetabudúcom čase, na vyjadrenie deja, ktorý sa má skončiť pred iným budúcim dejom , použijeme futur antérieur

 

Exemple:

Bruno apprendra ľ espagnol, quand il aura appris le français. ( Bruno sa bude učiť po španielsky, keď sa naučí po francúzsky.)

Quand j´aurai fini mes études, je chercherai un bon travail. ( Keď doštudujem, pohľadám si dobré miesto.)

Quand j´aurai reçu ta lettre, je te répondrai tout de suite.( Keď dostanem tvoj list, odpoviem ti hneď.)

 

C/ Ak je dej hlavnej vety v prítomnom alebo budúcom čase, vo francúzštine sa používajú

časy ako v slovenčine.

 

Exemple:

Bruno me dit qu`il apprend le français. (Bruno mi hovorí, že sa učí po francúzsky.).

- „ - qu`il a appris le français. (Bruno mi hovorí, že sa učil/naučil po francúzsky.).

- „ - qu`il apprendra le français. (Bruno mi hovorí, že sa bude učiť po francúzsky.).

 

 

 

D/ Súslednosť časov v subjunktive sa vyjadruje rovnako ako v oznamovacom čase,

pričom

subjonctif présent sa používa na vyjadrenie prítomnosti a budúcnosti

subjonctif passé sa využíva na vyjadrenie predminulosti.