Plnovýznamové slovesá

Činnostné a stavové

 

Činnostné slovesá -vyjadrujú dej.

Delia sa na:

a/ Predmetové slovesá: majú pri sebe priamy predmet (bez predložky): regarder le film,

alebo nepriamy (s predložkou): parler à Marie

 

prechodné: s priamym predmetom: ouvrir, répondre, voir, visiter- majú predložkový predmet v 4. páde:

Ex. Ils visitent le Louvre. (Navštívia Louvre.) Je vois mon père. (Vidím otca.)

 

 

neprechodné: s`adresser à q, s`intéresser à qc, parler de q, qc- majú predmet v iných pádoch:

Ex. Notre professeur parle de l`histoire. (Náš profesor hovorí o dejinách.)

 

 

b/ Bezpredmetové slovesá: crier, entrer, pleurer, tomber, travailler, marcher, venir…..

- nemajú pri sebe predmet: Ex. Il tombe. (On padá.)

Qui pleure? (Kto plače?)

 

Stavové slovesá - vyjadrujú stav

blanchir, fermenter, fleurir, grossir, maigrir, pourir- vyjadrujú stav alebo zmenu stavu:

Ex. Le vin fermente. ( Víno kvasí.)

Il a beaucoup maigri. (Veľmi schudol.)

Les fruits pourissent. (Ovocie hnije.)