Zvratné slovesá

 

majú pri sebe zvratné zámeno se, ktoré sa pri časovaní mení podľa osoby a čísla (me, te, se, nous, vous, se) pred samohláskou alebo nemým h sa eliduje: (m´t´s´)

Ex.       Je me peigne. (Češem sa.)

Qui s`habille? (Kto sa oblieka?)

Nous nous levons. (Vstávame.)