Francúzska abeceda (Alphabet français)

Francúzština je románsky jazyk, ktorý vznikol na základe latinčiny, preto v pravopise používa písmo latinku, teda tie isté písmená ako slovenčina. Ale vo francúzštine neplatí „píš, ako počuješ“, odlišuje sa písaná a zvuková podoba jazyka, preto sa veľmi často na overenie pravopisu slová hláskujú (épeler = hláskovať). Napr. Paris [pe-a-er-i-es]. Väčšina hláskovaných hlások znie podobne ako v slovenčine, tie , ktoré sa odlišujú, sú v nasledujúcej abecede zvýraznené.