Nepravidelné tvary niektorých prídavných mien

 

Niektoré prídavné mená , ktoré stoja PRED podstatným menom, majú v mužskom rode 2 tvary, podľa toho, či nasledujúce podstatné meno začína spoluhláskou alebo samohláskou resp. nemým –h:

 

 

beau / bel / belle

beau film

bel arbre/ bel hôtel

belle fille

vieux / vieil / vieille

vieux film

vieil arbre/ vieil hôtel

vieille ville

nouveau / nouvel / nouvelle

nouveau film

nouvel arbre/ nouvel hôtel

nouvelle ville

fou / fol / folle (bláznivý)

 

 

 

mou / mol / molle (mäkký)

 

 

 

 

 

V  mennom prísudku sa používa iba základný tvar muž. rodu, ktorý v množnom čísle priberá koncové –x: les beaux arbres , nouveaux hôtels.