Stupňovanie prídavných mien

Stupňovanie prídavných mien

 

Na rozdiel od slovenčiny, kde sa prídavné mená stupňujú príponami -ší/-ejší a predponou naj-, vo francúzštine sa prídavné mená stupňujú pomocou prísloviek:

plus + príd. meno + que (viac ako ),

moins + príd. meno + que (menej ako),

aussi + príd. meno + que (rovnako ako)

 

 

1. stupeň – základný

2.stupeň – comparatif

3. stupeň - superlatif

joli – jolie

plus joli –plus jolie que

le plus joli – la plus jolie

 

moins joli - moins jolie que

le moins joli- la moins jolie

 

aussi joli – aussi jolie que

les plus jolisles moins jolies

 

 

 

Nepravidelné tvary majú 3 prídavné mená

 

bon - meilleur que – le meilleur (dobrý-lepší-najlepší),

ALE môže byť ( le)moins bon

 

petit – moindre que - le moindre (malý,menší,najmenší),

ALE môže byť (le) plus petit (le) moins petit

 

mauvais – pire - le pire (zlý-horší - najhorší)

ALE môže byť (le)plus mauvais

 

 

· Ak prídavné meno v superlatíve stojí ZA podstatným menom , člen sa opakuje:

le livre le plus intéressant

· Privlastňovacie zámeno v superlatíve zastupuje člen : mes plus grands succès

· Superlatív možno utvoriť aj pomocou prísloviek très, fort, bien intéressant

· alebo zosilniť pridaním príd.mena possible: le plus grand possiblečo možno najväčší