Privlastňovacie zámená - Pronoms possesssifs

Nesamostatné tvary (adjectifs possessifs)

mon

ma

podstatné meno v jedn. čísle

mes

podstatne meno v množnom čísle

ton

ta

tes

son

sa

 

ses

 

notre

 

nos

 

votre

 

vos

 

leur

 

leurs

 

 

- Nesamostatné zámená stoja vo vete PRED podstatným menom a zhodujú sa s ním v RODE a ČÍSLE

- Nahrádzajú člen

- Ak podstatné meno v  jedn. čísle žen. rodu začína na samohlásku alebo nemé –h-, používajú sa tvary mon, ton, son ( kvôli plynulejšej výslovnosti)

 

 

Napr.

 

J´ai un frère et une soeur. C´est mon frère et ma soeur. Et ce sont mes parents.

Tu as un frère et une soeur. C´est ton frère et ta soeur. Et ce sont tes parents.

Il a un frère et une soeur. C´est son frère et sa soeur. Et ce sont ses parents.

Elle a un frère et une soeur. C´est son frère et sa soeur. Et ce sont ses parents.

 

Nous avons un frère et une soeur. C´est notre frère et notre soeur. Et ce sont nos parents.

Vous avez un frère et une soeur. C´est votre frère et votre soeur. Et ce sont vos parents.

Ils ont un frère et une soeur. C´est leur frère et leur soeur. Et ce sont leurs parents.

Elles ont un frère et une soeur. C´est leur frère et leur soeur. Et ce sont leurs parents.

 

 

 

Samostatné tvary ( Pronoms possessifs)

 

Nahrádzajú vo vete nesamostatné privlastňovacie zámeno + podstatné meno, aby sme sa vyhli opakovaniu tých istých slov. Rešpektujú rod a číslo nahradeného tvaru.

 

Ak je jeden vlastník –

sg. muž.rod

žen.rod

pl. muž.rod

žen.rod

 

le mien

la mienne

les miens

les miennes

 

le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

 

le sien

la sienne

les siens

les siennes

 

 

 

 

 

viac vlastníkov

le nôtre

la nôtre

les nôtres

 

le vôtre

la vôtre

les vôtres

 

le leur

la leur

les leurs

 

Použitie:

· Zastupujú podstatné mená, preto sa používajú s členom, rod a číslo zodpovedá

zastupovanému podstatnému menu.

· S predložkou à sa sťahuje na au mien, aux miens, aux miennes.

· S predložkou de sa sťahuje na du mien, des miens, des miennes.

 

Napr. Notre jardin est plus petit que le vôtre (= votre jardin).

Mon livre et le tien (= ton livre) sont sur la table.

Nos enfants sont grands mais les leurs (= leurs enfants) sont encore petits.