Vzťažné zámená - Pronoms relatifs

 

Jednoduché tvary

 

qui

de qui / dont

à qui

que

 

 

- Ako zámeno zastupuje podstatné meno

- Ako spojka pripája vedľajšiu vetu

- Zastupuje osoby i veci

- qui zastupuje len osoby

- dont nahrádza predložku de + zámeno čiastočne stredného rodu sú zámená quoi, ce qui, ce que

 

- Uvádzajú vedľajšie vety vzťažné . Voici la maison dans laquelle j´habite.

- Po vzťažnom zámene qui nasleduje vždy sloveso

- Po zámene que nasleduje vždy podmet = vyjadrený vlastným menom alebo zámenom

 

 

Napr.

La dame qui travaille dans le jardin est ma maman.

Le garçon que tu as rencontré hier est mon frère.

Le film dont je parle s´appelle Titanic.

Dites-moi ce que vous pensez de ce roman.

C´est la fille à qui j´ai téléphoné.

 

 

Zložené tvary – samostatné zámená

 

- Sú zložené z určitého člena a tvarov zámena quel, píšu sa spolu a určitý člen sa sťahuje s predložkami àde.

- Používajú sa na označenie osôb alebo vecí, po predložkách a tam, kde by mohlo dôjsť k nedorozumeniu. Nahradzuje podstatné meno, a preto rešpektuje rod a číslo zastupovaného podstatného mena.

- Genitívne tvary s predložkou de môžu byť nahradené zámenom dont.

 

 

M. sg

F. sg

M.pl

F.pl

N. lequel

laquelle

lesquels

lesquelles

G. duquel

de laquelle

desquels

desquelles (dont)

D. auquel

à laquelle

auxquels

auxquelles

Ak. lequel

laquelle

lesquels

lesquelles

 

 

Napr.

 

C´est ľ arbre sous lequel je me repose souvent.

La fille avec laquelle tu discute est très sympathique.

Le film duquel / dont je parle s´appelle Titanic.

 

!!! Vo francúzštine pred vzťažnými zámenami nepíšeme čiarku.