Opytovacie zámená - Pronoms interrogatifs

 

Nesamostatné tvary

Quel livre tu lis maintenant?

Quelle maison vous avez achetée?

Quels films tu aimes regarder?

Quelles chansons françaises tu connais?

 

· Nesamostatné opytovacie zámená stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle.

· Zastupujú člen

· Môžu stáť aj samostatne ako menný prísudok - Quel est votre avis?

 

 

 

 

Samostatné tvary

 

a/ jednoduchá forma :

 

Pre osoby :

QUI parle ?

DE QUI parlez-vous?

À QUI penses-tu?

QUI vois-tu?

 

 

Pre veci :

QUE? QUOI?

DE QUOI parlez-vous?

À QUOI pensez-vous?

QUE voyez-vous?

 

 

- Používajú sa aj po predložkách: pour qui, avec qui, chez qui, sans qui, à qui?

- Pri veciach : avec quoi, sans quoi, dans quoi, pourquoi, de quoi, près de quoi....?

 

 

b/ rozšírené formy:

pre osoby /životné

Ak sa pýtame na podmet: qui est-ce qui?

Ak sa pýtame na predmet: qui est-ce que?

 

Pre veci / neživotné

Ak sa pýtame na podmet: Qu´est-ce qui?

Ak sa pýtame na predmet: Qu´est-ce que?

 

Napr.

Qu´est-ce qui se passe? Čo sa deje? (podmet)

Qu´est-ce que tu fais? Čo robíš? (predmet)

Qui est-ce qui arrive? Kto prichádza? (podmet)

Qui est-ce que tu vois? Koho vidíš? (predmet)

 

 

- !!! V nepriamej otázke sa qu´est-ce qui mení na ce qui : Dis-moi ce qui se passe.qu´ est-ce que sa mení na ce que: Il demande ce que vous dites.

 

c/ zložené formy – Lequel? Laquelle? Lesquels? Lesquelles?

Sú totožné so samostatnými vzťažnými zámenami, len sa používajú v opytovacích vetách: Napr. Voici deux robes. Laquelle tu préfères?

 

- Samostatné opytovacie zámená lequel? laquelle? sa často používajú v spojení s predložkou de: Laquelle de ces deux robes tu préfères?