Neurčité zámená

 

Tiež ich rozdeľujeme na samostatné a nesamostatné. Nesamostatné tvary stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle. Niektoré zámená môžu byť vo vete ako nesamostatné zámená (adjectif indéfini) alebo samostatné ( pronom indéfini).

 

- IBAsamostatnom postavení sa používajú zámená:

 

On

ako všeobecný podmet

Personne

nikto

Rien

nič

Quelqu´un

niekto

Quelque chose

niečo

Quelquonque

ktokoľvek, hocikto

Je ne sais qui

niekto, ktosi

 

 

- Ako samostatné nesamostatné neurčité zámená môžu byť:

Aucun/aucune, nul/nulle , personne

nikto, žiaden

Pas un, pas une

ani jeden, nikto

N´importe qui, je ne sais qui

hocikto, ktokoľvek, niekto

Certains/certaines, plus d´un/ d´une, plusieurs

niektorí, viacerí

Ľ un/ľ une, ľ autre, une/une autre

jeden, niekto, iný, druhý

On, quelqu´un, quelqu´une, quelques uns/unes

niekto, niektorí

Chacun, chacune

každý

Tel/telle, le/la même, tous/toutes

ten istý, každý

 

Niekoľko poznámok k niektorým neurčitým zámenám:

 

- Zámeno tout

a/ C ´est tout - To je všetko.

Tous sont venus - Všetci prišli. ( v slove tous sa vyslovuje koncové –s: [ tus ]

Elles sont jolies toutes. - Všetky sú pekné.

 

b/ Tout le + podst.m. v sg. Tout le film était intéressant - Celý film bol zaujímavý.

toute la Toute la classe travaille bien. – Celá trieda sa učí dobre.

 

c/ Tous les + podst.m. v pl. Tous les garçons font du football. – Všetci chlapci hrajú futbal

Toutes les Toutes les filles font du ski – Všetky dievčatá lyžujú.

 

 

- Zámeno même

a/ le même, la même, les mêmes + podstatné meno = ten istý !!!Pozor na zhodu v rode a čísle

b/ moi-même, nous-mêmes - ja sám (osobne), na zdôraznenie

c/ !!!. même môže byť aj príslovka = dokonca

même v zápore = dokonca ani

même si ( spojka) = aj keď, hoci

 

 

- Zámeno autre

a/ un autre, une autre - iný, druhý Un autre le ferait mieux – iný by to urobil lepšie

b/ d´autres + podst.m. v pl. - iní, iné, ďalšie D´autres villes françaises – ďalšie franc.mestá

c/ ľ autre + podst.m. v sg. – druhý ľ autre jour - (na) druhý deň

d/ les autres + podst,m. v pl. - ostatní (všetci) Où sont les autres? Kde sú ostatní?

 

· Plusieurs amis sont venus - Niekoľko priateľov prišlo (Vo francúzštine je sloveso v množnom čísle)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

La plupart des amis sont venus