Online testy

Le, La, Les, L'

Dopĺňajte správne Le , La , Les, L' na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Le, La, Les

Dopĺňajte správne Le, La , Les na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Le , La , Les, L' - 2

Dopĺňajte správne Le , La , Les, L' na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Un, Une, Des

Dopĺňajte správne Un, Une, Des na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Un, Une

Dopĺňajte správne Un, Une na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Le, La, Les, L' / Un, Une, Des

Dopĺňajte správne Le, La, Les, L' / Un, Une, Des na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Pas de / pas le/la/les

Dopĺňajte správne Pas de / pas le/la/les na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le, La, L' / Un, Une

Dopĺňajte správne Le, La, L' / Un, Une na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le verbe être

Doplňte správny tvar slovesa être

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Le verbe faire

Doplňte správny tvar slovesa faire.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Les verbes faire et avoir

Doplňte správny tvar slovesa fair alebo avoir

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Être ou avoir

Vyberte správne sloveso.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Les verbes prendre, comprendre et apprendre

Doplňte správny tvar slovesa prendre, comprendre alebo apprendre

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le verbe aller

Doplňte správny tvar slovesa aller

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le verbe vouloir

Doplňte správny tvar slovesa vouloir

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Le verbe devoir

Doplňte správny tvar slovesa devoir

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Connaître ou savoir?

Vyberte správne sloveso.

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Les verbes réguliers en -ir

Vyberte správny tvar slovesa

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Les verbes réguliers en -er

Vyberte správny tvar slovesa

Trvanie testu: 5 minút

Začať test

Ce, cette, cet, ces

Dopĺňajte správne Ce, cette, cet, ces na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Ce, cette, cet, ces - 2

Dopĺňajte správne Ce, cette, cet, ces na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Mon, ton, son, ma, ta, sa, ses, votre, mes, vos

Dopĺňajte správne Mon, ton, son, ma, ta, sa, ses, votre, mes, vos na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

En, au, à, aux

Dopĺňajte správne En, au, à, aux na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

De, du, des, d'

Dopĺňajte správne De, du, des, d' na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

En, au, à, aux / de, du, des, d'

Dopĺňajte správne En, au, à, aux / de, du, des, d' na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Masculin ou féminin?

Dopĺňajte správne un, une, la, le na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Mon, ma, mes, notre, nos

Dopĺňajte správne Mon, ma, mes, notre, nos na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Qui, que, où, pourquoi?

Dopĺňajte správne Qui, que, où, pourquoi na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Masculine or feminine? - Nationalités

Vyberte správny rod - Masculine / Feminine

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Masculine or feminine? - Nationalités, professions.

Vyberte správny rod - Masculine / Feminine

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Masculine or feminine? - Adjectifs simples

Vyberte správny rod - Masculine / Feminine

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Masculine or feminine? - Professions.

Vyberte správny rod - Masculine / Feminine

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Lui,Leur

Dopĺňajte správne Lui,Leur na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Le, la, les, l', lui, leur, y alebo en.

Dopĺňajte správne Le, la, les, l', lui, leur, y alebo en na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Pendant, en, pour, depuis, dans

Vyberte správne: pendant, en, pour, depuis, dans

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Depuis, ça fait, il y a, pendant

Vyberte správne : Depuis, ça fait, il y a, pendant

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le, en, au, --

Dopĺňajte správne Le, en, au, --na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Le, la, les, l'

Dopĺňajte správne Le, la, les, l' na vyznačené miesto.

Trvanie testu: 15 minút

Začať test

Aussi, autant, si, tant

Doplňte vhodné slovo :Aussi, autant, si, tant

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Predložky 1

Doplňte vhodnú predložku.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Un, Une, Des

Doplňte správne neurčitý člen.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le, la, l'

Doplňte správne určitý člen le, la, l' ...

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Le, la, les

Doplňte správne určitý člen le, la, les ..

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Ukazovacie prídavné mená - Ce, cet, cette, ces

Vyberte správne ukazovacie prídavné meno : ce, cet, cette, ces

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Chaque alebo chacun?

Vyberte správne : Chaque / chacun(e)

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Predložka alebo delivý člen ?

Predložka alebo delivý člen ? Vyber správne : de (d'), du, de la (de l'), des

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Predložky 2

Doplňte vhodnú predložku.

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Predložky 3

Doplňte vhodnú predložku: en / dans

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Vzťažné zámena

Doplňte správne vzťažné zámeno : que, qui

Trvanie testu: 10 minút

Začať test

Aller ou venir

Doplňte správny tvar slovesa aller alebo venir

Trvanie testu: 10 minút

Začať test