Zlomky - Fractions

pol, polovica - demi, jeden a pol - un et demi, tretina - tiers, dve tretiny - deux tiers

Radové číslovky - Adjectifs neméraux ordinaux

prvý - prem/ier/-ière, druhý - deuxième, seco/nde/-onde, tretí - troisième, štvrtý - quatrième

Číslovky - Nombres

Vo vete môžu sa spájať s podstatným menom, vtedy stoja pred podstatným menom a nahrádzajú člen. Ak podstatné meno začína samohláskou alebo nemým – h, koncová spoluhláska číslovky sa viaže sa nasledujúcou samohláskou. Okrem číslovky un/ une, po všetkých ostatných číslovkách sú podstatné mená v množnom čísle!!!