Príslovky - Adverbes

Rozlišujeme príslovky: Prvotné, pôvodné: - Miesta: ici(tu), ailleurs(inde), partout(všade), nulle part(nikde) a iné...