La phrase interrogative – Opytovacia veta

Ak chceme položiť vo francúzštine otázku, máme k dispozícii viacero možností. Otázku vytvoríme: Použitím Est-ce que na začiatku vety. Est-ce que je peux vous aider? ↑ Est-ce que tu as faim? ↑